Home 
 •  'Al meer dan 50 jaar halen wij het oud papier op in Lunteren. Vroeger reden we met onze bus door de straten en sjouwden we zelf alle dozen in de achterbak. Sinds 2005 lopen we elke twee weken op ‘s zaterdags achter een vrachtwagen van ACV om het oud papier op te halen. Dat oud papier is dus al 50 jaar één van onze financiële levensaders geweest. Gemeente Ede wil ons nu ineens korten en zelf de inkomsten opstrijken. Vanaf 1 januari 2017 mogen we geen oud papier meer ophalen achter de vrachtwagen van de ACV. Dat kan wel eens het einde van onze club betekenen.’ Aan het woord is Marco Klomp, voorzitter van muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren. Met zijn club gaat hij de barricade op om het voortbestaan van de vereniging te beschermen.
   
  Vroeger had KNA een speciale bus om het oud papier mee op te halen. Wekelijks ging een colonne sterke muzikanten de straten door. In hoogtijdagen zamelden we ruim 500 000 kilo per jaar in! Dat is enorm veel, zeker als je bedenkt dat we dat allemaal in onze vrije tijd deden. Het leverde ons een mooie zakcent voor de vereniging op. Dat hebben we al vanaf het begin geïnvesteerd in nieuwe instrumenten en een gedegen jeugdopleiding.
   
  In 2005 voerde Gemeente Ede de blauwe papiercontainers in. Veel mensen uit Lunteren stuurden deze container linea recta weer terug. ‘Die hebben wij niet nodig, want KNA haalt hier het papier op.’ Later hebben we een regeling getroffen dat KNA-leden het oud papier ophalen met een vrachtwagen van ACV, de partij waar de gemeente mee werkt. Toen hebben veel Lunteranen alsnog een container aangevraagd.
   
  Deze samenwerking is de afgelopen tien jaar enorm succesvol geweest. Al onze muzikanten hebben een opleiding gevolgd om veilig mee te kunnen werken achter de vrachtwagen. Elke twee weken staan op zaterdagochtend om 7.45 uur muzikanten klaar om het oud papier op te halen. Met het geld dat we hiermee verdienen, zijn we blijven doen wat we altijd al deden, een gedegen jeugdopleiding onderhouden en fatsoenlijke instrumenten voor onze muzikanten. Met resultaat: KNA speelt al jarenlang mee in de landelijke top.’
  Lees verder >
 • Op donderdag 19 mei jl. vond de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad plaats. Hierin werd o.a. het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot stopzetting van de oud papierinzameling behandeld. Na het inspreken door KNA op dinsdag 17 mei jl. bij de gemeenteraadsleden van de diverse fracties en het versturen van brieven aan zowel raadsleden als aan het college van burgemeester en wethouders om ons probleem onder de aandacht te brengen was KNA nu met een afvaardiging aanwezig als toehoorder.
   
  Niet alleen wij maken ons als vereniging grote zorgen. Diverse andere verenigingen en organisaties waren in het gemeentehuis aanwezig om het debat over deze kwestie te volgen. Het merendeel van de raadsfracties schaarde zich zeer duidelijk achter de verenigingen. Ze delen onze zorgen en waren kritisch over het voorgenomen besluit. Aan het einde van het, bij tijd en wijle emotionele, debat stemde de meerderheid van de gemeenteraad daarom voor het zogenaamd aanhouden van het voorstel. Daarmee wordt dit voorstel nog niet in de besluitvormende vergadering van 3 juni gebracht zoals het college van plan was. De gemeenteraad heeft duidelijk aangegeven dat het college eerst langer de tijd moet nemen om naar een passende oplossing te zoeken bijvoorbeeld in de vorm van alternatieven.
   
  Wij zijn als KNA verheugd met dit zeer duidelijke standpunt van de gemeenteraad en hopen dat we in gesprek met de gemeente wellicht goede alternatieven zullen kunnen vinden die ons in staat stellen de op het spel staande inkomsten uit de oud papier inzameling (voor KNA als grootste inzamelaar in de gemeente Ede bijna Euro 30.000 per jaar) te compenseren.
   
  Lees verder >
 • LUNTEREN - Muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren gaat deze week in gesprek met Gemeente Ede over het voorgenomen besluit om te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Dat besluit kan het voortbestaan van de bloeiende vereniging bedreigen.
   
  Afgelopen woensdag publiceerde Gemeente Ede het voorgenomen besluit om per 1 januari 2017 te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Voor slechts twee jaar zou er een compensatieregeling zijn, daarna moeten de verenigingen de financiële klap zelf opvangen. Voor KNA, als grootste inzamelaar met bijna 400 000 kg op jaarbasis, betekent dit dat de vereniging onevenredig hard geraakt wordt. 
   
  Voor KNA Lunteren betekent dat een financiële mokerslag. Al meer dan 50 jaar haalt de vereniging oud papier op in Lunteren. Dat zorgt voor geld om de vereniging in stand te kunnen houden, onder meer de jeugdopleiding waarin de Lunterse jeugd door professionele krachten opgeleid worden tot rasmuzikanten. Met resultaat: de club draait al vele jaren mee in de top van ons land. Daarnaast verzorgt KNA de muzikale omlijsting bij lokale evenementen, zoals Koningsdag, Dodenherdenking, Oud Lunterse Dag en diverse kerkdiensten; activiteiten die ook bedreigt worden door deze financiële strop. 
   
  Wanneer Gemeente Ede besluit om hier abrupt de stekker uit te trekken, kan de muziekvereniging dit mogelijk niet langer voortzetten. Een aderlating voor zowel de muzikanten als de Lunterse gemeenschap. Daarom gaat de vereniging deze week de barricade op en roept de gemeenteraad op hun besluit te heroverwegen en samen naar een passend alternatief te zoeken.
  Lees verder >
 • afbeelding
  Op zaterdag 9 april staat een bijzonder muzikale ontmoeting op de agenda. De Harmonie Barneveld en het fanfareorkest van KNA Lunteren geven gezamenlijk een concert in het Schaffelaartheater in Barneveld. Voor het eerst in de geschiedenis delen het Barneveldse harmonieorkest en het Lunterense fanfareorkest het podium.
   
  Lees verder >

Media

 

 

Meer media >