Home 
 • Op donderdag 19 mei jl. vond de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad plaats. Hierin werd o.a. het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot stopzetting van de oud papierinzameling behandeld. Na het inspreken door KNA op dinsdag 17 mei jl. bij de gemeenteraadsleden van de diverse fracties en het versturen van brieven aan zowel raadsleden als aan het college van burgemeester en wethouders om ons probleem onder de aandacht te brengen was KNA nu met een afvaardiging aanwezig als toehoorder.
   
  Niet alleen wij maken ons als vereniging grote zorgen. Diverse andere verenigingen en organisaties waren in het gemeentehuis aanwezig om het debat over deze kwestie te volgen. Het merendeel van de raadsfracties schaarde zich zeer duidelijk achter de verenigingen. Ze delen onze zorgen en waren kritisch over het voorgenomen besluit. Aan het einde van het, bij tijd en wijle emotionele, debat stemde de meerderheid van de gemeenteraad daarom voor het zogenaamd aanhouden van het voorstel. Daarmee wordt dit voorstel nog niet in de besluitvormende vergadering van 3 juni gebracht zoals het college van plan was. De gemeenteraad heeft duidelijk aangegeven dat het college eerst langer de tijd moet nemen om naar een passende oplossing te zoeken bijvoorbeeld in de vorm van alternatieven.
   
  Wij zijn als KNA verheugd met dit zeer duidelijke standpunt van de gemeenteraad en hopen dat we in gesprek met de gemeente wellicht goede alternatieven zullen kunnen vinden die ons in staat stellen de op het spel staande inkomsten uit de oud papier inzameling (voor KNA als grootste inzamelaar in de gemeente Ede bijna Euro 30.000 per jaar) te compenseren.
   
  Lees verder >
 • LUNTEREN - Muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren gaat deze week in gesprek met Gemeente Ede over het voorgenomen besluit om te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Dat besluit kan het voortbestaan van de bloeiende vereniging bedreigen.
   
  Afgelopen woensdag publiceerde Gemeente Ede het voorgenomen besluit om per 1 januari 2017 te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Voor slechts twee jaar zou er een compensatieregeling zijn, daarna moeten de verenigingen de financiële klap zelf opvangen. Voor KNA, als grootste inzamelaar met bijna 400 000 kg op jaarbasis, betekent dit dat de vereniging onevenredig hard geraakt wordt. 
   
  Voor KNA Lunteren betekent dat een financiële mokerslag. Al meer dan 50 jaar haalt de vereniging oud papier op in Lunteren. Dat zorgt voor geld om de vereniging in stand te kunnen houden, onder meer de jeugdopleiding waarin de Lunterse jeugd door professionele krachten opgeleid worden tot rasmuzikanten. Met resultaat: de club draait al vele jaren mee in de top van ons land. Daarnaast verzorgt KNA de muzikale omlijsting bij lokale evenementen, zoals Koningsdag, Dodenherdenking, Oud Lunterse Dag en diverse kerkdiensten; activiteiten die ook bedreigt worden door deze financiële strop. 
   
  Wanneer Gemeente Ede besluit om hier abrupt de stekker uit te trekken, kan de muziekvereniging dit mogelijk niet langer voortzetten. Een aderlating voor zowel de muzikanten als de Lunterse gemeenschap. Daarom gaat de vereniging deze week de barricade op en roept de gemeenteraad op hun besluit te heroverwegen en samen naar een passend alternatief te zoeken.
  Lees verder >
 • afbeelding
  Op zaterdag 9 april staat een bijzonder muzikale ontmoeting op de agenda. De Harmonie Barneveld en het fanfareorkest van KNA Lunteren geven gezamenlijk een concert in het Schaffelaartheater in Barneveld. Voor het eerst in de geschiedenis delen het Barneveldse harmonieorkest en het Lunterense fanfareorkest het podium.
   
  Lees verder >
 • afbeelding
  Wie in Lunteren opgroeit komt al jong voor de keuze te staan: ga ik wel of niet bij KNA? Al vanaf 6 jaar komen kleine muzikantjes binnendruppelen in Euterpe, het clubgebouw aan de Dorpsstraat. Wie eenmaal binnen is, komt er moeilijk weer weg. Dat blijkt wel uit het aantal jubilarissen dat afgelopen week tijdens de ledenvergadering gehuldigd werd.
  Lees verder >

Media

 

 

Meer media >